Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)mẫu cv xin việc đẹpnew

TrìnhgắnthẻphiênâmtiếngQuảngĐông(bánthờigiantừxa)mẫucvxinviệcđẹp

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)mẫu cv xin việc đẹpnew

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

mẫu cv xin việc đẹp Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Địa chỉ:

Quảng Bình

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

mẫu cv xin việc đẹp Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Năm làm việc:

vô hạn

số lượng:

12

mẫu cv xin việc đẹp Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Tiền lương:

390.000 / giờ

mẫu cv xin việc đẹp Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Yêu cầu công việc:

mẫu cv xin việc đẹp

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Điều kiện ứng tuyển:

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

  1. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  2. Quen thuộc với quy trình tài chính thương mại điện tử, có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc được ưu tiên;
  3. Tận tâm, kiên nhẫn, có tổ chức, dễ hiểu và có khả năng thích ứng với áp lực công việc lớn hơn.
  4. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  5. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  6. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  7. Làm việc tận tâm và cẩn thận, có thể hoàn thành công việc được giao một cách kịp thời,
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  mẫu cv xin việc đẹp

  Đề xuất cho bạn