Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)hướng dẫn viết cv tiếng nhậtnew 2022

TrìnhgắnthẻphiênâmtiếngQuảngĐông(bánthờigiantừxa)hướngdẫnviếtcvt

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)hướng dẫn viết cv tiếng nhậtnew 2022

Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

hướng dẫn viết cv tiếng nhật Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Địa chỉ:

Bạc Liêu

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

hướng dẫn viết cv tiếng nhật Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Năm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

19

hướng dẫn viết cv tiếng nhật Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Tiền lương:

500.000 / giờ

hướng dẫn viết cv tiếng nhật Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Yêu cầu công việc:

hướng dẫn viết cv tiếng nhật

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)Điều kiện ứng tuyển:

  Trình gắn thẻ phiên âm tiếng Quảng Đông (bán thời gian từ xa)

  1. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  3. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  4. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chu đáo;
  5. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  6. Giao tiếp tốt, khả năng lĩnh hội tốt, khả năng diễn đạt ngôn ngữ tốt, khả năng làm việc nhóm mạnh mẽ.
  7. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  8. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  hướng dẫn viết cv tiếng nhật

  Đề xuất cho bạn