tối ưu hóa trang web seokyanonnew

tốiưuhóatrangwebseokyanonnew:tốiưuhóatrangwebseokyanontốiưuhóatran

tối ưu hóa trang web seokyanonnew

tối ưu hóa trang web seo

kyanon tối ưu hóa trang web seoĐịa chỉ:

Bạc Liêu

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

kyanon tối ưu hóa trang web seoNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

69

kyanon tối ưu hóa trang web seoTiền lương:

390.000 / giờ

kyanon tối ưu hóa trang web seoYêu cầu công việc:

kyanon

  tối ưu hóa trang web seoĐiều kiện ứng tuyển:

  tối ưu hóa trang web seo

  1. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  2. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  3. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  4. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
  5. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  6. Quen thuộc với các nền tảng phát triển truyền thông xã hội khác nhau như google \ facebook \ LinkedIn, trải nghiệm phát triển nền tảng phát triển khác tốt hơn.
  7. Có tư duy và ý tưởng thiết kế túi xuất sắc, có khả năng lập kế hoạch và viết kế hoạch hoạt động được tiêu chuẩn hóa, có thể lập kế hoạch và vận hành các hoạt động theo các sản phẩm trực tuyến.
  8. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
  kyanon

  Đề xuất cho bạn