Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâytuyển dụng nhân viên bán hàng2022

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâytuyển dụng nhân viên bán hàng2022

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâytuyểndụngnhân