17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm tết bình dươngnew

17 nhân dân tệ / giờ cho đồ ăn và chỗ ở cho người phục vụ cũviệc làm tết bình dươngnew

17nhândântệ/giờchođồănvàchỗởchongườiphụcvụcũviệclàmtếtbìnhdư