300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmviec lam binh tannew

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmviec lam binh tannew

300nhândântệbaogồmthứcănvàchỗởchocôngnhântạmthờitrêntàuđiệnng