Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviec lam tay ninhnew

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviec lam tay ninhnew

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâyvieclamtaynin