Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đây24h tuyển dụngnew

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đây24h tuyển dụngnew

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđây24htuyểndụngne