Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhviệc làm thái nguyênnew

Đẩy lương ngày làm việc lên 800 nhân dân tệ để có quyền điều hànhviệc làm thái nguyênnew

Đẩylươngngàylàmviệclên800nhândântệđểcóquyềnđiềuhànhviệclàmtháin