Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviệc làm giao hàng tphcmnew 2022

Chuyến thăm không báo trước đến cửa hàng, được thực hiện gần đâyviệc làm giao hàng tphcmnew 2022

Chuyếnthămkhôngbáotrướcđếncửahàng,đượcthựchiệngầnđâyviệclàmgiaohà