quay lén hayTrắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 (có đáp án): Xác định kế hoạch kinh doanh

quaylénhayTrắcnghiệmCôngnghệ10Bài53(cóđápán):Xácđịnhkếhoạchkinh

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 (có đáp án): Xác định kế hoạch kinh doanhTrắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 (có đáp án): Xác định kế hoạch kinh doanh

Câu 1: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc:

A. Bán cái gì cũng được

B. Bán cái thị trường cần

Bạn đang đọc: Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 (có đáp án): Xác định kế hoạch kinh doanh

C. Bán cái mà thu doanh thu cao
D. Bán cái mà thị trường chưa khi nào có
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Bán cái thị trường cần

Giải thích: Trong điều kiện kinh tế thị trường, các doanh nghiệp kinh doanh theo nguyên tắc: Bán cái thị trường cần – SGK trang 166

Câu 2: Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản nào?

A. Kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng
B. Kế hoạch kinh tế tài chính
C. Kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất
D. Cả A, B, C đều đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải thích: Mỗi doanh nghiệp đều xây dượng kế hoạch kinh doanh trên các phương diện cơ bản: Kế hoạch bán, kế hoạch mua hàng. Kế hoạch tài chính. Kế hoạch lao động và kế hoạch sản xuất – Hình 53.2 SGK trang 167

Câu 3:Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu:

A. Mua hàng hóa
B. Tiền trả công lao động
C. Tiền nộp thuế
D. Cả A, B, C đều đúng .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Cả A, B, C đều đúng.

Giải thích: Kế hoạch vốn kinh doanh được xác định căn cứ vào nhu cầu: Mua hàng hóa. Tiền trả công lao động. Tiền nộp thuế – SGK trang 168

Câu 4:Yếu tố nào không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp?

A. Kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính
B. Kế hoạch mua, bán hàng
C. Kế hoạch sản xuất
D. Kế hoạch kinh tế tài chính, lao động
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Kế hoạch phát triển kinh tế

Giải thích: Yếu tố không là nội dung của kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp: Kế hoạch phát triển kinh tế – SGK trang 168

Câu 5:Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào mấy yếu tố?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. 4

Giải thích: Lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp thường căn cứ vào 4 yếu tố – Hình 53.1 SGK trang 167

Câu 6:Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm:

A. Vốn
B. Lao động
C. Nhà xưởng

D. Chủ trương

Xem thêm: Ảnh hưởng của yếu tố chính trị – pháp luật tới quyết định đầu tư của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Chủ trương

Giải thích: Căn cứ vào khả năng của doanh nghiệp không bao gồm: Chủ trương – Hình 53.1 SGK trang 167

Câu 7: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm mấy kế hoạch?

A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. 5

Giải thích: Phương pháp lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp gồm 5 kế hoạch – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 8: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định:

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế
B. Doanh số bán hàng ( dịch vụ ) / Định mức lao động của một người
C. Mức bán kế hoạch ( ± ) Nhu cầu dự trữ sản phẩm & hàng hóa
D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng
Hiển thị đáp án

Đáp án: D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng

Giải thích: Kế hoạch sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp được xác định: Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 9: Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế
B. Doanh số bán hàng ( dịch vụ ) / Định mức lao động của một người
C. Mức bán kế hoạch ( ± ) Nhu cầu dự trữ sản phẩm & hàng hóa
D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng
Hiển thị đáp án

Đáp án: A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế

Giải thích: Kế hoạch vốn kinh doanh của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào đặc điểm: Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế – Hình 53.3 SGK trang 168

Câu 10: Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp được thể hiện ở đặc điểm nào?

A. Vốn hàng hóa + tiền công + tiền thuế
B. Doanh số bán hàng ( dịch vụ ) / Định mức lao động của một người
C. Mức bán kế hoạch ( ± ) Nhu cầu dự trữ sản phẩm & hàng hóa
D. Năng lực sản xuất 1 tháng × số tháng
Hiển thị đáp án

Đáp án: B. Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người

Giải thích: Kế hoạch lao động cần sử dụng của doanh nghiệp được thể hiện ở đặc điểm: Doanh số bán hàng (dịch vụ) / Định mức lao động của một người – Hình 53.3 SGK trang 168

Xem thêm những bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 có đáp án hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại thông minh, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng …. không tính tiền. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS .

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

Theo dõi chúng tôi không lấy phí trên mạng xã hội facebook và youtube :

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-cong-nghe-10.jsp

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

quay lén hay

Đề xuất cho bạn