Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàngoedu2022

Phòngnghỉmùađôngtrọngóilàmviệcvàbồibàngoedu2022:Phòngnghỉmùađôngtr

Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàngoedu2022

Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàn

goedu Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànĐịa chỉ:

Thanh Hóa

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

goedu Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

53

goedu Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànTiền lương:

400.000 / giờ

goedu Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànYêu cầu công việc:

goedu

  Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bànĐiều kiện ứng tuyển:

  Phòng nghỉ mùa đông trọn gói làm việc và bồi bàn

  1. Các ứng dụng phần mềm văn phòng cơ bản, chẳng hạn như Excel, Word, v.v.;
  2. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  3. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  4. Vận hành thành thạo các phần mềm tự động hóa văn phòng;
  5. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  6. Có phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ cao đẳng trở lên, tuổi từ 26 trở lên, không hạn chế về chuyên ngành, giới tính;
  7. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  8. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  goedu

  Đề xuất cho bạn