phim sex trong nhà vệ sinhMẫu Thông báo mẫu dấu công ty nộp lên Sở kế hoạch đầu tư

phimsextrongnhàvệsinhMẫuThôngbáomẫudấucôngtynộplênSởkếhoạchđầu

 Doanh nghiệp có toàn quyền quyết định về hình thức, nội dung của con dấu và chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh thay vì phải thông báo đến cơ quan công an như trước đây.

Nhằm giúp người sử dụng hiểu rõ hơn về pháp luật này của pháp lý, Luật Hoàng Phi xin trình làng Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty mới nhất lúc bấy giờ .

Quy định thông báo mẫu dấu như thế nào?

Theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 78/2015 / NĐ-CP khi doanh nghiệp muốn ĐK sử dụng, biến hóa hay hủy bỏ con dấu, đổi khác về số lượng thì phải triển khai thông báo với Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp có trụ sở .

Hay nói cách khác là doanh nghiệp phải thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở, nhằm mục đích để Phòng đăng ký kinh doanh đăng tải công khai mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bạn đang đọc: Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty nộp lên Sở kế hoạch đầu tư

Vậy hoàn toàn có thể rút ra được Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thông báo mẫu con dấu với phòng ĐK kinh doanh thương mại khi thuộc một trong những trường hợp :
– Khi ĐK doanh nghiệp, doanh nghiệp triển khai những thủ tục ĐK sử dụng con dấu cho lần đầu hoặc muốn làm lại con dấu theo pháp luật mới so với doanh nghiệp xây dựng trước ngày 01/7/2015 .
– Chủ doanh nghiệp tư nhân, Hội đồng thành viên của Công ty hợp danh, công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên, Chủ sở hữu công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, Hội đồng quản trị công ty CP có quyết định hành động đổi khác về số lượng, nội dung, hình thức, sắc tố của con dấu .
– Doanh nghiệp muốn hủy con dấu .
– Doanh nghiệp bị mất con dấu, mất giấy ghi nhận ĐK mẫu dấu được làm con dấu, con dấu bị mờ, bị hỏng không hề sử dụng được .
Ngoài ra, nếu doanh nghiệp ĐK doanh nghiệp trước ngày 01/7/2015 vẫn liên tục sử dụng mẫu con dấu đã được cấp sẽ không phải thực thi thông báo mẫu con dấu đến phòng ĐK kinh doanh thương mại .

Mẫu thông báo mẫu dấu công ty

Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty được quy định tại thông tư 02/2019/TT-BKHĐT bao gồm:

1 / Thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp / Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt tại Phụ lục II-8 .

Download (DOCX, 12KB)

Xem thêm: kế toán thuế theo quý hồ sơ bao gồm những gì ?

2 / Thông báo về việc đổi khác mẫu con dấu / số lượng con dấu của doanh nghiệp / Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt tại Phụ lục II-9
Download ( DOCX, 13KB )
3 / Thông báo về việc hủy mẫu con dấu của doanh nghiệp / Trụ sở / văn phòng đại diện thay mặt tại Phụ lục II-10 .
Download ( DOCX, 12KB )

Hồ sơ thông báo mẫu con dấu gồm có :

1 / Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp ;
2 / Quyết định về sử dụng, đổi khác, hủy bỏ con dấu của Chủ sở hữu công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn một thành viên, Hội đồng thành viên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, Hội đồng thành viên Công ty hợp danh, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần .
3 / Bản sao Biên bản họp tương thích với lao lý pháp lý của Hội đồng thành viên Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn hai thành viên trở lên, Công ty hợp danh, hội đồng quản trị công ty CP về nội dung, hình thức, sắc tố, số lượng con dấu .
4 / Giấy ủy quyền trong trường hợp không phải do người đại diện thay mặt triển khai .

Sau khi nhận đầy đủ các tài liệu trên, doanh nghiệp sẽ được phòng đăng ký kinh doanh cấp giấy biên nhận, thực hiện đăng tại nội dung con dấu trên Công thông tin và gửi thông báo về việc đăng tải thông tin cho doanh nghiệp.

Xem thêm: Htkk: Hướng Dẫn Cài Đặt Htkk 3.8.2, Cách Cài Htkk, Sử Dụng Htkk 4

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật Hoàng Phi về Mẫu Thông báo mẫu dấu công ty mọi thắc mắc hay cần giải đáp chi tiết xin vui lòng liên hệ trực tiếp hotline 0981.378.999.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phim sex trong nhà vệ sinh

Đề xuất cho bạn