phi loanluanThuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN?

philoanluanThuếthunhậpdoanhnghiệplàgì?CáchtínhthuếTNDN?:Thuếthunhập

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì ? Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì ? Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu Xác Suất ? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp ? Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu ? Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Mỗi doanh khi tham gia vào hoạt động giải trí kinh doanh thương mại, thương mại và tạo ra những khoản doanh thu, lệch giá phải chịu thuế. Về nguyên tắc, phải tuân theo pháp luật của pháp lý về thuế và sẽ phải nộp một khoản thuế nhất định dựa trên lệch giá của doanh nghiệp cho nhà nước.

Thuế thu nhập doanh nghiệp nói chung là một chế định pháp lý quan trọng mà bất cứ một doanh nghiệp nào cũng không thể bỏ qua, thế nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về loại thuế này. Vì vậy, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cách chính xác thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp ra sao?

Bạn đang đọc: Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Cách tính thuế TNDN?

thue-thu-nhap-doanh-nghiep-la-gi-cach-tinh-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-moi-nhat

Luật sư tư vấn pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp: 1900.6568

* Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 78/2014/TT-BTC;
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC;

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp là loại thuế trực thu, được thu dựa vào tác dụng ở đầu cuối của hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại của tổ chức triển khai, doanh nghiệp. Đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gồm có những tổ chức triển khai, doanh nghiệp có sản xuất, kinh doanh thương mại sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ tạo ra thu nhập. Tổ chức, công ty, doanh nghiệp khi ĐK thuế sẽ được cấp mã số thuế doanh nghiệp dùng để nộp thuế TNDN.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là gì?

Thuế thu nhập doanh nghiệp tiếng Anh là: Corporate Income Tax

3. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là bao nhiêu phần trăm?

Dựa vào thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó :

Xem thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại là gì? Quy định về thuế thu nhập hoãn lại?

– Thu nhập chịu thuế trong kỳ là thu nhập từ những hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại và những thu nhập khác. – Thuế suất thuế TNDN là mức thuế mà doanh nghiệp phải nộp trên một đơn vị chức năng khối lượng chịu thuế. Tỷ lệ thuế suất dựa trên khối lượng thu nhập hay gia tài chịu thuế ( đơn vị chức năng : % ) Hiện nay mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đang được vận dụng tại Nước Ta là 20 % với những ngành thông thường. Và ở một số ít ngành đặc trưng, mức thuế suất TNDN có những mức khác nhau, đơn cử : – Hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí : 32 tới 50 %. – Hoạt động thăm dò và khai thác những mỏ tài nguyên quý và hiếm ( đất hiếm, bạc, vàng, thiếc, bạch kim, kim cương, đá quý … ) là 50 % và nếu 70 % diện tích quy hoạnh khai thác đó nằm ở nơi có điều kiện kèm theo kinh tế tài chính đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả thì giảm xuống còn 40 %. – Một số doanh nghiệp được pháp luật tại Điều 19 Thông tư 78/2014 / TT-BTC được hưởng mức thuế suất tặng thêm là 10-20 % .

Xem thêm: So sánh, mối quan hệ giữa thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp:

Về nguyên tắc thì thu nhập chịu thuế gồm có tổng thể những khoản thu nhập của tổ chức triển khai, không phân biệt từ sản xuất kinh doanh thương mại hay góp vốn đầu tư. Và đương nhiên khoản thu nhập chịu thuế này đã được vô hiệu những khoản thu nhập không phải chịu phí theo lao lý của pháp lý. Theo Thông tư 78/2014 / TT-BTC và Thông tư 96/2015 / TT-BTC của Bộ kinh tế tài chính thì cách tính thuế doanh nghiệp tạm tính theo quý phải nộp và cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm phải nộp được tính như sau :

Công thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Cách tính thuế TNDN dựa theo công thức :

Thuế TNDN = Doanh thu tính thuế x Thuế suất thuế TNDN

Riêng trường hợp những doanh nghiệp có lập quỹ tăng trưởng khoa học công nghệ tiên tiến sẽ được miễn tính thuế so với phần thu nhập được trích ra quỹ. Chính vì thế mà những doanh nghiệp này sẽ có công thức tính thuế TNDN riêng, đơn cử :

Thuế TNDN = (Doanh thu tính thuế – Quỹ phát triển KHCN) x Thuế suất thuế TNDN

Các thành phần trong công thức tính thuế TNDN

Doanh thu tính thuế = Doanh thu chịu thuế – ( Doanh thu được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển ) * Doanh thu chịu thuế để tính ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành là tổng thu nhập của toàn bộ những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại gồm có hoạt động giải trí sản xuất, kinh doanh thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác .

Xem thêm: Có ưu đãi miễn thuế thu nhập doanh nghiệp mới thành lập?

Thu nhập chịu thuế được tính như sau : Doanh thu chịu thuế = ( Doanh thu – giá thành được trừ ) + Thu nhập khác Cách xác lập lệch giá để tính ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp : Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp là tổng thể tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền phân phối dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng và không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế giá trị ngày càng tăng ( GTGT ) theo giải pháp khấu trừ : Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là lệch giá không có thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp : lệch giá tính thuế TNDN là lệch giá gồm có cả thuế GTGT. Cách xác lập ngân sách được trừ để tính ngân sách thuế TNDN : Có 2 loại ngân sách được trừ là Ngân sách chi tiêu kế toán và Chi tiêu được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp : Ngân sách chi tiêu kế toán là toàn bộ những khoản ngân sách mà doanh nghiệp phát sinh.

Chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp: Trong tất cả những khoản chi phí mà doanh nghiệp phát sinh thì sẽ có những khoản chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: kế toán thuế theo quý hồ sơ bao gồm những gì ?

Chú ý:

Xem thêm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì? Vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp?

Các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính ngân sách thuế TNDN hiện hành : Là những khoản theo pháp luật pháp lý. Các khoản lỗ được kết chuyển trong chiêu thức tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại bị thua lỗ thì sẽ được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế TNDN của những hoạt động giải trí kinh doanh thương mại có thu nhập do doanh nghiệp đó tự lựa chọn. Phần thu nhập tính thuế TNDN còn lại sau khi bù trừ vận dụng mức thuế suất thuế TNDN của hoạt động giải trí kinh doanh thương mại còn thu nhập. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp : + Theo lao lý trước ngày 01/01/2016 : Những doanh nghiệp có tổng doanh thu của năm trước liền kề < 20 tỷ đồng sẽ có thuế suất 20 %. Thuế suất 22 % được vận dụng cho những doanh nghiệp không thuộc đối tượng người tiêu dùng vận dụng theo thuế suất 20 %. Chú ý : Đối với những doanh nghiệp mới xây dựng thì kê khai tạm tính quý theo thuế suất 22 %. Kết thúc năm kinh tế tài chính nếu Doanh thu trung bình của những tháng trong năm < 1,67 tỷ đồng thì doanh nghiệp sẽ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20 %. + Theo quyết định hành động từ ngày 01/01/2016 trở đi : toàn bộ những doanh nghiệp đang vận dụng thuế suất 20 % và 22 % sẽ chuyển sang vận dụng mức thuế là 20 %.

5. Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Sau khi làm quyết toán thuế, doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ cho cơ quan thuế quản trị trực tiếp .

Xem thêm: Đặc điểm và các đặc trưng của thuế thu nhập doanh nghiệp

Kế toán cần quan tâm những điểm sau : + Nếu người nộp thuế có đơn vị chức năng thường trực hạch toán độc lập thì đơn vị chức năng thường trực nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn thường trực cho CQT quản trị trực tiếp đơn vị chức năng thường trực ; + Nếu NNT có đơn vị chức năng thường trực nhưng hạch toán phụ thuộc vào thì đơn vị chức năng thường trực dó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm khai tập trung chuyên sâu tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị chức năng thường trực ; + Nếu NNT có cơ sở sản xuất ( tính cả cơ sở gia công và lắp ráp ) thì hạch toán nhờ vào hoạt động giải trí tai địa phận tỉnh, TP thường trực TW khác với địa bản nơi đơn vị chức năng đóng trụ sở chính khi nôp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có nghĩa vụ và trách nhiệm khai tập trung chuyên sâu tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và cơ sở sản xuất hạch toán nhờ vào ; + Với những tập đoàn lớn kinh tế tài chính hay tổng công ty có đơn vị chức năng thành viên hạch toán phụ thuộc vào nếu đã hạch toán lệch giá, ngân sách, thu nhập chịu thuế thì đơn vị chức năng thành viên phải kê khai nộp thuế TNDN với CQT quản trị trực tiếp đơn vị chức năng thành viên ; + Với những trường hợp đơn vị chức năng thành viên có hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác với hoạt đọng kinh doanh thương mại chung của tập đoàn lớn, tổng công ty và hạch toán riêng được thu nhập từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại khác đó thì đơn vị chức năng thành viên khai thuế TNDN với CQT quản trị trực tiếp đơn vị chức năng thành viên ; Kế toán những doanh nghiệp địa thế căn cứ vào pháp luật trên để khai thuế trên ứng dụng tương hỗ kê khai.

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo Thông tư số 151 / năm trước / TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành thì doanh nghiệp không cần nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính nữa nhưng thay vào đó vẫn phải tự tạm tính tiền thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên hiệu quả hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, nếu có thì đi nộp. Theo khoản 2, điều 26 Thông tư số 156 / 2013 / TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 20 tháng 12 năm 2013 thì thời hạn nộp thuế TNDN như sau : Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày ở đầu cuối của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế so với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông tin, quyết định hành động, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác.

Xử phạt nộp chậm thuế thu nhập doanh nghiệp?

Trong trường hợp doanh nghiệp nộp thuế TNDN theo quý, còn được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính. Một số pháp luật trong tính thuế TNDN tạm tính : – Doanh nghiệp đóng thuế TNDN theo quý nếu có phát sinh. – Không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính. – Thời hạn chậm nhất đóng thuế TNDN theo quý là ngày thứ 30 của quý sau. Xử phạt khi nộp thuế TNDN theo quý chậm Cụ thể khi số thuế tạm nộp thấp hơn số thuế TNDN khi quyết toán 20 % trở lên. Tiền phạt dựa vào phần chênh lệch tính từ 20 % trở lên đó được tính từ ngày tiếp theo cho đến ngày sau cuối của quý sau cuối trong năm. Nếu tổng số thuế TNDN của những quý thấp hơn quyết toán thuế TNDN 20 % mà doanh nghiệp nộp chậm so với thời hạn lao lý thì tiền phạt phải nộp tính từ ngày quá hạn nộp thuế đến ngày thực nộp thuế còn thiếu. Thuế thu nhập doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng rất quan trọng trong mạng lưới hệ thống pháp lý về thuế của Nước Ta. Để phát huy hiệu quả vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp thì cần phải xem xét dưới nhiều góc nhìn và góc nhìn khác nhau. Vai trò của thuế TNDN được biểu lộ dưới nhiều góc nhìn khác nhau gồm có :

– Là nguồn thu quan trọng của ngân sách nhà nước.

Xem thêm: Mức phạt cá nhân chậm kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân

– Công cụ quan trọng giúp khuyến khích và tăng nhanh sản xuất, kinh doanh thương mại theo khunh hướng tăng trưởng dựa trên kế hoạch, kế hoạch của Nhà nước. – Giúp Nhà nước hoàn toàn có thể điều tiết những hoạt động giải trí kinh tế tài chính và xã hội trong từng thời kỳ tăng trưởng kinh tế tài chính. – Thuế TNDN là công cụ giúp nhà nước thực thi những tính năng tái phân phối thu nhập, bảo vệ công minh xã hội.

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

phi loanluan

Đề xuất cho bạn