Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗cty tuyển dụngnew

Nhữnglầnđếnnhàhàngkhôngbáotrước,chỉghilại❗ctytuyểndụngnew:Nhữnglần

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗cty tuyển dụngnew

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

cty tuyển dụng Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Địa chỉ:

Bình Định

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

cty tuyển dụng Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Năm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

52

cty tuyển dụng Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Tiền lương:

300.000 / giờ

cty tuyển dụng Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Yêu cầu công việc:

cty tuyển dụng

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Điều kiện ứng tuyển:

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

  1. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  2. Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng hoặc trợ lý vận hành;
  3. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  4. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  5. Làm việc nghiêm túc, tỉ mỉ và chu đáo;
  6. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
  7. Có kiến ​​thức sản phẩm nhất định.
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  cty tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn