Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗công việc online cho sinh viênnew

Nhữnglầnđếnnhàhàngkhôngbáotrước,chỉghilại❗côngviệconlinechosinhvi

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗công việc online cho sinh viênnew

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

công việc online cho sinh viên Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Địa chỉ:

Ngã Bảy

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

công việc online cho sinh viên Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

25

công việc online cho sinh viên Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Tiền lương:

600.000 / giờ

công việc online cho sinh viên Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Yêu cầu công việc:

công việc online cho sinh viên

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Điều kiện ứng tuyển:

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

  1. Có trình độ ngoại ngữ và viết lách tốt, có khả năng tiếp thị, ý thức phục vụ và tinh thần làm việc nhóm tốt;
  2. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong ngành giáo dục đào tạo hoặc các ngành liên quan;
  3. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  4. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
  5. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  6. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  7. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch, hệ thống xúc tiến tiếp thị và môi trường hoạt động của các kênh bên ngoài như Pinduoduo;
  8. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  công việc online cho sinh viên

  Đề xuất cho bạn