Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiviệc làm chợ tốt hà nộinew 2022

NhàmáytiasángBeichenqingđangtuyểncôngnhântạmthờiviệclàmchợtốthànộ

Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiviệc làm chợ tốt hà nộinew 2022

Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thời

việc làm chợ tốt hà nội Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiĐịa chỉ:

Rạch Giá

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

việc làm chợ tốt hà nội Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiNăm làm việc:

vô hạn

số lượng:

54

việc làm chợ tốt hà nội Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiTiền lương:

300.000 / giờ

việc làm chợ tốt hà nội Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiYêu cầu công việc:

việc làm chợ tốt hà nội

  Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thời

  1. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  2. Tư duy nhanh nhạy, tỉ mỉ và khắt khe, nhạy bén với số liệu, có trách nhiệm cao trong công việc;
  3. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  4. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  5. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  6. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  7. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch, hệ thống xúc tiến tiếp thị và môi trường hoạt động của các kênh bên ngoài như Pinduoduo;
  8. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  việc làm chợ tốt hà nội

  Đề xuất cho bạn