Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngcần tìm việc làm gấp2022

Nhàmáyđiệntử,baogồmphòngvàbảngcầntìmviệclàmgấp2022:Nhàmáyđiệntử,

Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngcần tìm việc làm gấp2022

Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảng

cần tìm việc làm gấp Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngĐịa chỉ:

Quảng Nam

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

cần tìm việc làm gấp Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

41

cần tìm việc làm gấp Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngTiền lương:

350.000 / giờ

cần tìm việc làm gấp Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngYêu cầu công việc:

cần tìm việc làm gấp

  Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảngĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhà máy điện tử, bao gồm phòng và bảng

  1. Hơn ba năm kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm túi, hơn một năm kinh nghiệm quản lý nhóm, dẫn dắt sự phát triển hoặc tham gia chuyên sâu vào nhiều sản phẩm túi thành công
  2. Tận tâm, kiên nhẫn, có tổ chức, dễ hiểu và có khả năng thích ứng với áp lực công việc lớn hơn.
  3. Có phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ cao đẳng trở lên, tuổi từ 26 trở lên, không hạn chế về chuyên ngành, giới tính;
  4. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  5. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  6. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  7. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  8. Kỹ năng giao tiếp tốt, cẩn thận trong công việc, nghiêm túc và có trách nhiệm;
  cần tìm việc làm gấp

  Đề xuất cho bạn