Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyêntuyển tài xế gấp2022

NhàmáyBaobìBeichenđangtuyểnlaođộngthườngxuyêntuyểntàixếgấp2022:Nhà

Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyêntuyển tài xế gấp2022

Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyên

tuyển tài xế gấp Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyênĐịa chỉ:

Điện Biên Phủ

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

tuyển tài xế gấp Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyênNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

23

tuyển tài xế gấp Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyênTiền lương:

500.000 / giờ

tuyển tài xế gấp Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyênYêu cầu công việc:

tuyển tài xế gấp

  Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyênĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhà máy Bao bì Beichen đang tuyển lao động thường xuyên

  1. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  2. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  3. Tư duy nhanh nhạy, tỉ mỉ và khắt khe, nhạy bén với số liệu, có trách nhiệm cao trong công việc;
  4. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  5. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  6. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  7. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  8. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  tuyển tài xế gấp

  Đề xuất cho bạn