miku ohashi javDoanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy loại?

mikuohashijavDoanhnghiệplàgìtheoLuậtDoanhnghiệp2020?Cómấyloại?:Doan

Doanh nghiệp là một bộ phận không thể thiếu trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vậy, doanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020?

Doanh nghiệp là gì?

Doanh nghiệp là tổ chức triển khai có tên riêng, có gia tài, có trụ sở thanh toán giao dịch, được xây dựng hoặc ĐK xây dựng theo pháp luật của pháp lý nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại ( theo khoản 10 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 ) .
Theo đó, doanh nghiệp có những đặc thù :

– Có tên riêng;

Bạn đang đọc: Doanh nghiệp là gì theo Luật Doanh nghiệp 2020? Có mấy loại?

– Có gia tài ;
– Có trụ sở thanh toán giao dịch ;
– Được xây dựng hoặc ĐK theo lao lý của pháp lý ;
– Hoạt động nhằm mục đích mục tiêu kinh doanh thương mại .

doanh nghiệp là gì

Doanh nghiệp là gì? Có những loại hình doanh nghiệp nào? (Ảnh minh họa)
 Có những loại hình doanh nghiệp nào?

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/01/2021, có 05 mô hình doanh nghiệp như sau :
1. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức triển khai hoặc một cá thể làm chủ sở hữu ( sau đây gọi là chủ sở hữu công ty ). Chủ sở hữu công ty chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn điều lệ của công ty ( theo Điều 74 Luật Doanh nghiệp số 59/2020 / QH14 ) .
2. Công ty nghĩa vụ và trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp (khoản 1 Điều 46 Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

3. Công ty CP
Công ty CP là doanh nghiệp, trong đó :
– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là CP ;
– Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, cá thể ; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa ;
– Cổ đông chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ và nghĩa vụ và trách nhiệm gia tài khác của doanh nghiệp trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp ;
– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền CP của mình cho người khác
4. Công ty hợp danh
Căn cứ Điều 177 Luật này, công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó :
– Phải có tối thiểu 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh thương mại dưới một tên chung ( sau đây gọi là thành viên hợp danh ). Ngoài những thành viên hợp danh, công ty hoàn toàn có thể có thêm thành viên góp vốn ;

– Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

Xem thêm: Thời hạn nộp Báo cáo tài chính 2019 và các Báo cáo Thuế 2020 – Dịch vụ kế toán thuế chuyên nghiệp

– Thành viên góp vốn là tổ chức triển khai, cá thể và chỉ chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về những khoản nợ của công ty trong khoanh vùng phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty .
5. Doanh nghiệp tư nhân
Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá thể làm chủ và tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm bằng hàng loạt gia tài của mình về mọi hoạt động giải trí của doanh nghiệp ( theo khoản 1 Điều 188 Luật Doanh nghiệp ) .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

miku ohashi jav

Đề xuất cho bạn