[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian Citytuyển dụng highlandnew 2022

[Kếtluậnhiệntại]PhỏngvấnsâuvàtuyểndụngngườitiêudùnggiađìnhởFutia

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian Citytuyển dụng highlandnew 2022

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian City

tuyển dụng highland [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityĐịa chỉ:

Thành phố Hồ Chí Minh

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

tuyển dụng highland [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

65

tuyển dụng highland [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityTiền lương:

500.000 / giờ

tuyển dụng highland [Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityYêu cầu công việc:

tuyển dụng highland

 1. Chịu trách nhiệm về việc nộp các mẫu thử nghiệm và báo cáo thử nghiệm;
 2. Lập kế hoạch công việc kho và kiểm soát tiến độ, giám sát các công việc khác nhau trên địa điểm kho.
 3. Theo chiến lược phát triển của công ty, tổ chức xây dựng cơ cấu tổ chức, tổ chức chức năng các bộ phận, phân tích công việc, lập quy hoạch nguồn nhân lực;
 4. CET-4 trở lên, với các kỹ năng nghe, nói, viết và đọc tiếng Anh.
 5. Theo sơ đồ, vẽ mạch của bảng PCB (một mặt hoặc hai mặt)
 6. Quen thuộc với việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng máy ép phun, cũng như bố trí hợp lý cho việc triển khai sản xuất và nhân sự;

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian CityĐiều kiện ứng tuyển:

[Kết luận hiện tại] Phỏng vấn sâu và tuyển dụng người tiêu dùng gia đình ở Futian City

 1. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
 2. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
 3. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
 4. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực túi xách, quen thuộc với việc kiểm tra chất liệu túi sản phẩm;
 5. Ý chí. Chăm chỉ, có trách nhiệm, có khả năng hợp tác theo chỉ đạo của lãnh đạo, tăng doanh số, nâng cao chỉ số toàn diện của phòng truyền hình trực tiếp.
 6. Hơn 2 năm kinh nghiệm làm việc liên quan;
 7. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
 8. Làm việc chủ động, thái độ đúng mực, say mê, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chịu trách nhiệm.
tuyển dụng highland

Đề xuất cho bạn