Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)việc làm đà nẵng2022

Họcvụbánthờigian(Thưkývănphòng)việclàmđànẵng2022:Họcvụbánthờigian

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)việc làm đà nẵng2022

Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)

việc làm đà nẵng Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Địa chỉ:

Long Khánh

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

việc làm đà nẵng Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

73

việc làm đà nẵng Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Tiền lương:

300.000 / giờ

việc làm đà nẵng Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Yêu cầu công việc:

việc làm đà nẵng

  Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)Điều kiện ứng tuyển:

  Học vụ bán thời gian (Thư ký văn phòng)

  1. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  2. Làm quen với các phần mềm văn phòng, word excel, v.v.
  3. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  4. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  5. Quen thuộc với công việc và quy trình hàng ngày của các bộ phận dịch vụ khách hàng như Taobao, Tmall, Pinduoduo và Vipshop. Ưu tiên người giám sát dịch vụ khách hàng trên ba năm kinh nghiệm tại Taobao và Tmall;
  6. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  7. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  8. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  việc làm đà nẵng

  Đề xuất cho bạn