Dùng thử ứng dụngxdvt2022

Dùngthửứngdụngxdvt2022:DùngthửứngdụngxdvtDùngthửứngdụngĐịachỉ:CaoBằn

Dùng thử ứng dụngxdvt2022

Dùng thử ứng dụng

xdvt Dùng thử ứng dụngĐịa chỉ:

Cao Bằng

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

xdvt Dùng thử ứng dụngNăm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

5

xdvt Dùng thử ứng dụngTiền lương:

900.000 / giờ

xdvt Dùng thử ứng dụngYêu cầu công việc:

xdvt

 1. Tự chủ động và học tập tích cực, chúng tôi cung cấp cho bạn một nền tảng, tôi tin rằng bạn sẽ cất cánh từ đây;
 2. Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận trong công việc và có tinh thần đồng đội;
 3. Làm tốt công tác soát xét chứng từ, hạch toán, lập báo cáo,…; cung cấp các số liệu tài chính liên quan cho cấp trên kịp thời và chính xác;
 4. Lập báo cáo tuyển dụng hàng tuần, thực hiện phân tích dữ liệu về tiến độ tuyển dụng hàng tháng, và lập báo cáo tuyển dụng hàng tháng và báo cáo phân tích hoạt động tuyển dụng hàng tháng;
 5. Tăng lượng người hâm mộ cửa hàng và tăng cường quảng bá sự nổi tiếng của cửa hàng
 6. Các nhân viên liên quan đến túi quan tâm đến ngành túi có thể ứng tuyển vào vị trí QA \ QC của phim tài liệu (công ty sắp xếp đào tạo)

Dùng thử ứng dụngĐiều kiện ứng tuyển:

Dùng thử ứng dụng

 1. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
 2. Khả năng điều hành mạnh mẽ, kinh nghiệm thực tế, khả năng tư duy logic mạnh mẽ, nhạy cảm với các con số và khả năng khai thác và phân tích dữ liệu nhất định.
 3. Cô. Chuyên ngành kế toán hoặc quản lý tài chính, cần cù và tận tâm, tác phong làm việc nghiêm túc, tận tâm và trách nhiệm, có chất lượng chuyên môn tốt;
 4. Kỹ năng phối hợp, giao tiếp và phân tích mạnh mẽ
 5. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
 6. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
 7. Quen thuộc với quy trình tài chính thương mại điện tử, có tinh thần trách nhiệm cao và đạo đức nghề nghiệp xuất sắc được ưu tiên;
 8. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên kinh nghiệm bán hàng trong ngành giáo dục đào tạo hoặc các ngành liên quan;
xdvt

Đề xuất cho bạn