địt hai chị emCông ty cổ phần có thể tăng vốn bằng những cách nào?

địthaichịemCôngtycổphầncóthểtăngvốnbằngnhữngcáchnào?:Vốnđiềulệc

Vốn điều lệ công ty cổ phần do những cổ đông sáng lập cam kết góp và được ghi trong Điều lệ công ty. Có cách nào để công ty cổ phần hoàn toàn có thể tăng vốn một cách đơn thuần nhất ?

3 cách tăng vốn điều lệ đơn giản nhất

Theo Điều 122 Luật Doanh nghiệp số 68/2014, trong quá trình hoạt động công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cổ phần.

Bạn đang đọc: Công ty cổ phần có thể tăng vốn bằng những cách nào?

Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán những cổ phần đó .
Việc chào bán cổ phần được thực thi theo 3 hình thức sau :
– Chào bán cho những cổ đông hiện hữu ;
– Chào bán ra công chúng ;
– Chào bán cổ phần riêng không liên quan gì đến nhau .
Việc chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty cổ phần niêm yết và đại chúng triển khai theo pháp luật của pháp lý về sàn chứng khoán .

công ty cổ phần tăng vốn điều lệ

Công ty cổ phần có thể tăng vốn bằng những cách nào? (Ảnh minh họa)
 

Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

Bước 1: Công ty thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về chào bán cổ phần riêng lẻ và Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định chào bán cổ phần riêng lẻ, công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần riêng lẻ với Cơ quan đăng ký kinh doanh

Có quyền bán cổ phần sau 05 ngày thao tác, kể từ ngày gửi thông tin mà không nhận được quan điểm phản đối của Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại

Bước 3: Thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Căn cứ : Điều 123 Luật Doanh nghiệp năm năm trước

Thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Xem thêm: Lịch nộp thuế tháng 4/2021: Các loại báo cáo thuế và tiền thuế phải nộp

Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán hàng loạt số cổ phần đó cho tổng thể cổ đông theo tỷ suất cổ phần hiện có của họ tại công ty. Trình tự triển khai như sau :

Bước 1: Thông báo bằng văn bản đến các cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;

Thông báo phải có :
+ Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc xác nhận cá thể hợp pháp khác của cổ đông là cá thể ;
+ Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định hành động xây dựng, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức triển khai ;
+ Số cổ phần và tỷ suất cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty ;
+ Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua ; giá chào bán cổ phần ; thời hạn ĐK mua ;
+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt theo pháp lý của công ty .
Kèm theo thông tin phải có mẫu phiếu ĐK mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu ĐK mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông tin thì cổ đông có tương quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua ;

Bước 2: Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua ĐK mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại đó cho cổ đông của công ty hoặc người khác .

Bước 3: Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. Công ty có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu.

Lưu ý :

– Nếu có nhu cầu tăng vốn điều lệ đồng thời có thêm cổ đông mới góp vốn thì không thực hiện song song thủ tục (trừ trường hợp làm thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ). Nên chuyển nhượng cổ phần (một phần nhỏ) sau khi có cổ đông mới, thực hiện tăng vốn điều lệ sau.

Xem thêm: Tên Công Ty Hay Và Ý Nghĩa ❤️ 1001 Tên Công Ty Đẹp Nhất

– Thủ tục chào bán cổ phần ra công chúng tìm hiểu thêm những lao lý về sàn chứng khoán tại đây .
Công ty cổ phần là loại hình có cơ cấu tổ chức cũng như phương thức quản lý tương đối phức tạp, trường hợp có vướng mắc cần được tư vấn, bạn đọc vui lòng liên hệ: 1900.6192 để được hỗ trợ chi tiết.

Công ty cổ phần là mô hình có cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai cũng như phương pháp quản trị tương đối phức tạp, trường hợp có vướng mắc cần được tư vấn, bạn đọc vui vẻ liên hệ : 1900.6192 để được tương hỗ cụ thể .

Hậu Nguyễn

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Doanh Nghiệp

địt hai chị em

Đề xuất cho bạn