Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tìm công việcnew 2022

Côngnhântổnghợp,nhânviênvậnhành(nhânviênnghỉđông/côngnhânngắnhạn

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)tìm công việcnew 2022

Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

tìm công việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Địa chỉ:

Kiên Giang

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

tìm công việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Năm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

59

tìm công việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Tiền lương:

350.000 / giờ

tìm công việc Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Yêu cầu công việc:

tìm công việc

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)Điều kiện ứng tuyển:

  Công nhân tổng hợp, nhân viên vận hành (nhân viên nghỉ đông / công nhân ngắn hạn)

  1. Tiếng Anh chuyên nghiệp bậc 4 hoặc cao đẳng Tiếng Anh bậc 6 (bao gồm cả) trở lên, nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh thành thạo, có kỹ năng biên dịch và phiên dịch thành thạo;
  2. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  3. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch, hệ thống xúc tiến tiếp thị và môi trường hoạt động của các kênh bên ngoài như Pinduoduo;
  4. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  5. Trình độ cao đẳng trở lên chuyên ngành quản trị marketing hoặc các chuyên ngành liên quan;
  6. Quen thuộc với các quy tắc giao dịch kênh, hệ thống tiếp thị và quảng bá và môi trường hoạt động của JD.com;
  7. Có kiến ​​thức sản phẩm nhất định.
  8. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  tìm công việc

  Đề xuất cho bạn