Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời giansacombank tuyển dụngnew 2022

Bảngcâuhỏikhảosátkháchbíẩnbánthờigiansacombanktuyểndụngnew2022:Bảng

Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời giansacombank tuyển dụngnew 2022

Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gian

sacombank tuyển dụng Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianĐịa chỉ:

Phan Rang – Tháp Chàm

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

sacombank tuyển dụng Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianNăm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

25

sacombank tuyển dụng Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianTiền lương:

350.000 / giờ

sacombank tuyển dụng Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianYêu cầu công việc:

sacombank tuyển dụng

  Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Bảng câu hỏi khảo sát khách bí ẩn bán thời gian

  1. Máy tính có kinh nghiệm
  2. Những người có thể gỡ lỗi video và card âm thanh đơn giản được ưu tiên;
  3. Nhân sự vững vàng về chuyên môn, giỏi về xây dựng tổ chức, phân bổ tuyển dụng và quản lý hiệu quả công việc, am hiểu các quy định pháp luật có liên quan;
  4. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  5. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  6. Hơn ba năm kinh nghiệm trong thiết kế sản phẩm túi, hơn một năm kinh nghiệm quản lý nhóm, dẫn dắt sự phát triển hoặc tham gia chuyên sâu vào nhiều sản phẩm túi thành công
  7. Có đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phân tích tốt. Kinh nghiệm thương mại điện tử được ưu tiên.
  8. Có kỹ năng giao tiếp và thực thi tốt.
  sacombank tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn